Omurga hastalıkları

ÖNEMLİ KARŞILIKLI İLİŞKİ. DENGE VE HAREKETLİLİĞİN NEDEN DOĞAL BİR DURUM OLMADIĞI.

Çoğu zaman hakkında düşünmeksizin dik yürüme, eğilme ve uzanma hepimiz için doğal bir durumdur. Elbette 24 bağımsız omurun, sağrı ve kuyruk kemiğinin, 23 diskin, 133 eklemin, 143 kasın ve 224 bağın sağlıklı uyumu sayesinde. Değişik kaynaklar bu uyumlu çalışmayı bozabilir ve deformitelere veya dejeneratif hastalıklara yol açabilir. Kliniğimde hem doğuştan gelen hem de zamanla, aşınma veya aşırı yüklenme sonucu meydana gelmiş omurga hastalıklarını tedavi ediyorum.

DEFORMİTELERE

GENEL BAKIŞ

Omurlar kendi etrafında dönüp büküldüğü zaman omurgada yana doğru eğrilik meydana gelir. Genellikle doğuştan ogelen ya da zamanla oluşan hastalık görünümünde aşağıdaki belirtiler de görülür:

 • Eşit seviyede olmayan omuzlar
 • Çıkıntılı kürek kemiği
 • Eğik kalça kemiği
 • Dikkat çekici eğrilikte kafa duruşu
 • Sırtta, omuzlarda, ensede ve başta ağrılar
 • Dizlerde ve ayak eklemlerinde şikayetler
“Normal omurga şekli”ne göre bir farklılık için yuvarlak sırt profil resmi tipiktir. İster doğuştan, büyüme sırasında gelişmiş ya da hatalı duruş, kaza veya hastalık ya da aşınma sonucu meydana gelmiş olsun, hiç fark etmez, göğüs omuriliği bölgesindeki aşırı eğrilik sebebiyle halk arasında bilinen adıyla bir “Kambur” meydana gelir ve aşağıdaki etkilere yol açar:

 • Omurilik bölgesinde öne doğru aşırı çıkıntı
 • Kaburga yayları bölgesinde ağrılar
 • Zorlaşmış dik yürüme vaziyeti
 • Öne doğru düşme hissi
 • Nefes ve sindirim sorunları
 • Kalp-dolaşım şikayetleri

Asıl pozisyonlarından kayan veya dışarıya kayan omurlar olduğu zaman bel kaymasından veya spondilolistez’den söz edilir. Yavaş ilerleyen, doğuştan gelen şeklin dışında omurgaları aşırı gerilmeye maruz bırakan, profesyonel sporcuların da çoğu zaman etkilendiği bir durumdur. Sıkça görülen belirtileri şunlardır:

 • Hareket esnasında veya zorlanma ile bel ağrısı
 • Omurgada dengesizlik hissi
 • Refleks kayıpları
 • Hassasiyetle ilgili ve motorik bozukluklar

BİR BAKIŞTA DEJENERATİF OMURGA

HASTALIKLARI

Az hareket etmek ve sürekli oturmak, aşırı kilo ya da ağır kaldırmak bel fıtığına yol açabilir. Üzerine bir de yaş ilerledikçe omurlar arasındaki esneklik kaybolur ve bu durum da disk özünün lif halkasını kırarak sinirlere baskı yapmak suretiyle ağrıya yol açabilir. Aşağıdaki semptomların arkasında bir bel fıtığı yatabilir:

 • Aniden meydana gelen sırt ağrıları
 • İlgili omurga bölgesinde sertleşmiş kaslar
 • Kalçalara, bacaklara veya kollara yayılan ağrılar
 • Kolda veya elde karıncalanma, uyuşma veya soğuk hissi

Sürekli dengesiz oturmak gibi kronik bir duruş bozukluğu dejeneratif hastalığa yol açabilir. Omurgada kemik değişikliklerine neden olan bir aşınma belirtisi ortaya çıkar. Bu sırada aynı şikayetlerle farklı bölgeler etkilenebilir.

 • Ense ve boyun bölgesinde zorlanmaya bağlı olmayan ve geceleri ortaya çıkan ağrılar
 • Baş ağrısı
 • Ense ve boyun bölgesinde hareket kısıtlılığı
 • İlgili bel omurlarında güçlü veya kronik sırt ağrıları

Yaşla birlikte vücudun kendi bağ dokusu büzüşünce, koruyucu destek küçülür. Vücut kendini bu süreçte savunmaya çalışır ve omur kemerleri arasındaki küçük omur eklemleri büyür. Bu sırada kemik çıkıntıları oluşur, sonucunda ağrılar meydana gelir:

 • Bel omurları bölgesinde sırt ağrıları
 • Kalça ve bacaklara yansıyan ağrı
 • Ense ağrıları
 • Bacaklarda soğuk hissi veya karıncalanma
 • Uyuşma hissi
 • Hareket bozuklukları ve felçler

Küçük omurga eklemlerinde meydana gelen artroz da genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir belirtidir. Ancak spor ve mesleğe bağlı aşırı zorlanmalar ve de aşırı kilo spondilartrozu aşağıdaki tipik şikayetlerle meydana getirebilir:

 • Zorlanma sırasında sırt ağrıları
 • Alt sırt bölgesinde gerilimler
 • Bacaklarda soğuk hissi veya karıncalanma
 • Bel omurgası bölgesinde hareket kısıtlamaları

Omurga kanalının daralması omuriliğine, kan damarlarına ve sinirlere baskı yapabilir, bunun sonucunda kalıcı sinir hasarları meydana gelebilir. Omurga kanalındaki daralma yaşlanma sürecinin bir belirtisidir aynı zamanda ve özellikle de kendisini aşağıdaki şekilde gösterir:

 • Yürürken ve ayakta dururken bacaklarda artan ağrılar
 • Otururken veya öne doğru eğilirken anında azalan ağrı
 • Bacaklara da yansıyan sırt ağrıları
 • Bacaklarda kas krampları
 • Koordinasyon bozuklukları ve yürümede güvensizlik

Bel omurgasındaki dejeneratif skolyoz varlığında birden fazla omur segmentinde aşınma meydana gelmiştir ve bel omurgasında yanal eğrilik meydana gelir, buna tipik olarak aşağıdaki semptomlar (belirtiler) eşlik eder.

 • Bel omurgası ve kalça bölgesinde ağrılar
 • Bel omurgası bölgesinde hareket kısıtlamaları

Dümdüz, sert bir yürüyüş “düz sırt” için tipik bir emaredir. Yuvarlak sırta nazaran pek az görülebilse dahi etkilenen kişiler aynı biçimde şiddetli ağrılar ile baş etmek zorunda kalır. Omurganın doğal eğriliği olmadığı için gençlikte duruş hatalarından ve büyümenin itici güçlerine bağlı olarak kassal dengesizlikler veya hareket fakirliği gelişebilir ve kendini aşağıdaki belirtiler ile gösterir:

 • Dikkat çekecek şekilde düz yürüme
 • Boyun ve başın sert duruşu
 • Dengesiz yük dağılımından dolayı şiddetli ağrılar

OMURGA

KIRIKLARI

Trafik kazaları ve ciddi düşmeler, ama aynı zamanda osteoporoza bağlı olarak azalan kemik kalitesi, bir veya birden fazla omurun kırılmasının kaynağı olabilir. Osteoporoz varlığında hapşırma nöbetleri veya küçük tökezlemeler omurga kırıklarına neden olabilir. Bu durumda hızlı tanı koyarak odaklı biçimde eyleme geçmek çok önemlidir.

OMURGADAKİ

TÜMÖRLER

Kemik ve sinirlerde spinal tümörler meydana gelebilir, bunlar iyi huylu veya kötü huylu olabilir. İyi huylu tümörler varlığında belirtiler bölgesel ağrılardan hareket kısıtlamalarına ve omurga dengesizliklerinden nörolojik bozukluklara kadar varabilir. Ateş, lenf düğümü büyümeleri, gece terleme nöbetleri ve halsizlik kötü huylu tümörlere işaret edebilir.

Deneyimli omurga cerrahisi uzmanı olarak tümörlü hastalarıma ilk tanı itibariyle danışma, tedavi seçenekleri ile ameliyat, ameliyat sonrası bakım ve rehabilitasyon alanlarında eşlik ediyorum.

OMURGA

ENFEKSİYONLARI

Genellikle fark edilmeyen bir kan zehirlenmesini sonucu olarak, ancak aynı zamanda omurga yaralanmaları veya cerrahi müdahaleler sonrasında omurgada enfeksiyonlar meydana gelebilir, bu enfeksiyonların sebebi nüfuz eden bakterilerdir. Örnek olarak şeker hastalığı ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda, kronik alkol veya uyuşturucu bağımlılığında ve kortizon veya sitostatikler ile uzun süreli tedavi sonucunda bu risk daha fazladır. Enfeksiyon kaynaklı iltihap süreçleri bölgesel omurga hasarlarına ve bununla birlikte kıvrımlara ve uzun süre tedavi edilmediği takdirde felçlere dahi yol açabilir. Şikayetler başlangıçta genellikle nonspesifiktir:

 • Zorlanmaya bağlı olmayan, derinden gelen sırt ağrıları
 • Ateş veya titreme ile genel hastalık hissi
 • Halsizlik
 • Güçsüzlük