HER ŞEYİN TEKRAR RAYINA GİRMESİ İÇİN. TEDAVİLERİMİN ODAK NOKTASINI SKOLYOZ OLUŞTURMAKTADIR

Omurga “normal” büyümeyip yana doğru eğrildiği ve aynı zamanda omurlar da döndüğü zaman skolyozdan söz edilir. “İdiyopatik” skolyozda genellikle genetik yatkınlık söz konusu. Ancak kaynakları halen belirsizdir. Ayrıca kas hastalıkları, nörolojik bozukluklar veya doğuştan gelen mal formasyonları da bir omurga eğriliğinin sebebi olabilir.

“OMURGA KÜÇÜKLERİ

BÜYÜTÜR.”

Bazı durumlarda daha küçük çocuklarda skolyoz çok erken dönemde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte dokuz ila 14 yaşları arasında genellikle büyümenin güçlendiği aşamalarda gelişme göstermektedir. Uzun yıllardan beri tedavilerimin odak noktasını bu alan oluşturmaktadır ve ailelere ve genç hastalarıma deneyimlerim ve uzmanlık bilgimle, yüksek seviyede empati kurarak yardımcı oluyorum. Eğrilik derecesi ve örn. çocuğun yaşı ve olgunluk seviyesi, lokalizasyon veya kemik durumu gibi bütün önemli etkenleri dikkate alarak ve de fizyoterapistler ile sıkı işbirliği yaparak, kişiye özel bir tedavi belirlemekteyiz.

Çocuklar ve Gençler için Tedavi Seçenekleri

  • Örn. idiyopatik skolyoz, doğuştan skolyoz, mal formasyonuna bağlı skolyoz, ikincil skolyoz gibi farklı kaynağı olan skolyozlar

  • Omurgadaki mal formasyonları

  • Kifoz

  • Bel kayması

GÜNCEL BİLGİLERE GÖRE.
TEDAVİ SEÇENEKLERİME GENEL BAKIŞ:

Büyüme çağında omurgayı nazikçe, ancak etkili biçimde sağlıklı yöne doğru hareket ettirmek.

Eğrilik ölçüsüne ve çocuğun yaşına uygun denenmiş ve tanınmış metotları kullanmak.

Manyetik kontrollü ve esnek uyarlanabilir çubuklar ile minimal-invazif ameliyat yöntemiyle düzeltilmiş bir omurga doğal yolla büyüyebilir.

Sertleşme olmaksızın yüksek dereceli eğriliği Vertebral Body Tethering (VBT) gibi ve Almanya’daki Dinamik Skolyoz Düzeltme Yöntemi (DSK) ve Anterior Skolyoz Düzeltmesi (ASK) gibi inovatif yöntemlerle düzeltmek ve hareketliliği güvence altına almak.

Kusursuz teşhis temelli, örn. röntgen filmleri, BT veya MRT ile, ilerlemiş yuvarlak sırtın başarılı bir biçimde tedavi edilmesi ve yandan profilin yeniden oluşturulması.