İKİNCİ GÖRÜŞ ALMAK İÇİN

EVET? HAYIR? BELKİ?

Cevap, “Mutlaka!” olmalıdır. Çünkü omurga ameliyatı için verilen tavsiyenin aslında her zaman sağlam bir temele dayanmadığı, bazen gerekli dahi olmadığı bir gerçektir.

Prof. Dr. med. Michael Akbar sadece röntgen filmlerine bağlı olarak kendilerine ameliyat tavsiye edilen kişilerin ikinci bir görüş almak için başvurduklarını çok kez deneyimledi. Buna tipik örnekler: Omurlarda sertleşmeler ve bel fıtıkları. Deneyimli omurga uzmanı için bu, müdahale için geçerli bir neden değildir. Sağlam bir fikir oluşturmak için bütünü görmek şarttır: insanı yaşam koşulları ile birlikte değerlendirmek, mesleği ve özel yaşantısı hakkında ayrıntılı görüşme yapmak ve tabii ki çıplak sırtına bakmak ve muayene etmek. Bu şekilde alelacele yapılan birçok müdahale ve önemli riskler etkili, konservatif tedavi olanakları sayesinde önlenebilmektedir.

Açık sonuç: Omurgaya müdahale etmeden önce iyi düşünülmelidir ve “aceleye getirilmemelidir”. İkinci görüş almak sadece en doğal hakkınız değildir. Daha ziyade doğru tedavi yoluna karar vermeniz için belirsizliklerin ortadan kalkmasını ve verilecek karara güven duymanızı sağlar. Tavsiye edilmiş bir ameliyatın gerçekten sizin için faydalı olup olmadığı veya konservatif bir tedavinin yardımcı olup olamayacağı konusunda ikinci görüş almak için Prof. Dr. med. Michael Akbar’a başvurunuz.